HR & salarissen

HR

Wanneer uw bedrijf groeit en blijft groeien, komt een zeker moment dat u keuze moet  gaan maken.:

  • Niet verder groeien
  • Inhuren van personeel, zzp-ers etc.
  • Zelf personeel aannemen

In het laatste geval komen er veel (juridische) zaken op u af zoals het opstellen van een arbeidscontract (parttime, fulltime, urencontract), hoe om te gaan met ziekte, van toepassing zijn van een CAO, etc. Zaken waar u niet elke dag bij stil staat. Het team van RD Administratie- & Belastingadviseurs kan u bij al deze vraagstukken adviseren en ondersteunen.

Salarissen

Naast de hierboven genoemde formele zaken dient er ook een loonadministratie gevoerd te worden waarbij rekening gehouden dient te worden met werkgeversverzekeringen, werknemersverzekeringen, loonheffing, vergoedingen (als dan niet belast), etc. Ook dient loonadministratie tijdig te worden afgerond zodat het personeel op het vooraf afgesproken tijdstip haar salaris ontvangt.

Vakkundig, accuraat, betrouwbaar en flexibel zijn de kernbegrippen die bij een salarisadministratie horen en waar het team van RD Administratie- & Belastingadviseurs veel waarde aan hecht.

©2012 -2023 | RD Administratie- en Belastingadviseurs