Op deze pagina kunt u het laatste nieuws binnen onze branche lezen. Wij hebben gekozen om nieuws van Belastingdienst zakelijk en Belastingdienst particulier aan te bieden.

Belastingdienst - Zakelijk

01-08-2022
Begin augustus herinneren wij ondernemers via sms aan btw-aangifte
Bent u ondernemer en hebt u nog geen btw-aangifte gedaan over het 2e kwartaal van 2022 of juni 2022? Dan kunt u van 2 tot en met 4 augustus een sms-bericht van ons krijgen. In dit bericht herinneren wij u eraan dat u uiterlijk 7 augustus 2022 btw-aangifte moet doen over deze tijdvakken. En dat u, als u volgens uw aangifte btw moet betalen, dat ook nog moet doen. Zo voorkomen wij hopelijk dat wij u later een naheffingsaanslag moeten sturen. Dat scheelt u en ons veel tijd en moeite.
06-07-2022
Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt gepubliceerd
De Tweede Kamer heeft gisteren de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt ontvangen. In deze brief staan de plannen van het kabinet om de arbeidsmarkt te hervormen.
30-06-2022
Machtigingen Serviceberichten Aanslag via Digipoort automatisch uitgebreid naar 2023
Doet u als intermediair langdurig belastingzaken namens uw klant? En maakt u gebruik van doorlopende machtigingen voor Serviceberichten Aanslag? Vanaf 1 juli 2022 breiden we de registratie voor Serviceberichten Aanslag voor u uit naar 2023.
24-06-2022
Kabinetsreactie rapporten Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk
De Tweede Kamer heeft vandaag een Kamerbrief ontvangen over de rapporten van de Algemene Rekenkamer en Auditdienst Rijk. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om uiterlijk 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen.
10-06-2022
Storing periodieke betalingen Rabobank
Door een probleem bij de Rabobank met sommige periodieke overboekingen, kan het voorkomen dat de Belastingdienst deze niet automatisch kan koppelen aan het juiste betalingskenmerk. Hierdoor moeten wij een deel van de betalingen handmatig verwerken. Dat kan betekenen dat dit langer duurt dan normaal en u misschien ten onrechte een betalingsherinnering of aanmaning ontvangt.
24-05-2022
Mogelijk foutieve melding in Mijn Belastingdienst Zakelijk
Door een verstoring ziet u in Mijn Belastingdienst Zakelijk mogelijk de melding: 'Er is geen actief btw-identificatienummer van u bekend.' Deze melding klopt niet.
06-04-2022
Inloggen DigiD binnenkort alleen met app of sms-controle
Vanaf 1 oktober 2022 kunt u alleen nog inloggen op Mijn Belastingdienst met de DigiD app of met een sms-controle. Voor inloggen op Mijn toeslagen geldt dit per 1 januari 2023. U kunt dan dus niet meer inloggen met alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD. Door deze extra beveiliging zijn uw persoonlijke gegevens nog beter beschermd.
28-02-2022
Voorlopige aanslag 2022 en bijzonder uitstel van betaling (update)
Bent u ondernemer en maakte u gebruik van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? En hebt u een voorlopige aanslag 2022 gekregen voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan valt die voorlopige aanslag misschien onder het bijzonder uitstel van betaling. Dit hangt af van de uiterste betaaldatum van de 1e termijn van de voorlopige aanslag.
23-09-2021
Belastingdienst start invordering van openstaande belastingschulden weer op
Vanwege de coronacrisis hebben wij de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Nu starten wij die stapsgewijs weer op. Vanaf september 2021 sturen wij eerst vooraankondigingen. Later dit jaar betalingsherinneringen en aanmaningen. En als particulieren en ondernemers dan nog niet betalen, sturen wij hen vanaf begin 2022 dwangbevelen. Dat alles doen we zorgvuldig, met oog voor de persoonlijke en financiële situatie van particulieren en ondernemers.

Belastingdienst - Particulier

17-08-2022
Hoe verloopt het rechtsherstel van box 3?
De 1e fase van het rechtsherstel box 3 is afgerond. Volgende fasen gaan binnenkort van start.
10-08-2022
Webinar voor mensen die scheiden of uit elkaar gaan
Belastingdienst en Toeslagen organiseren op donderdag 8 september 2022 van 19.30 tot 20.45 uur het webinar 'Scheiden of uit elkaar gaan' om u te informeren en antwoord te geven op uw vragen.
29-07-2022
Mijn toeslagen vernieuwd
Vanaf vrijdagavond 29 juli ziet Mijn toeslagen er anders uit. Dat zal misschien even wennen zijn. We hebben de vormgeving en de indeling vernieuwd. Maar verder is er niets veranderd.
13-07-2022
Vertraging voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting
We proberen iedereen die voor 1 april aangifte heeft gedaan, voor 1 juli bericht te sturen over de afhandeling van hun aangifte. Er is vertraging ontstaan in het opleggen van een voorlopige of definitieve aanslag.
08-07-2022
Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3
Er zijn verschillende opties in kaart gebracht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, ook al is dit juridisch niet verplicht.
07-07-2022
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen toeslagen aanvragen (update)
Bent u vluchteling uit Oekraïne? U hebt in Nederland recht op toeslagen. Het gaat om huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en soms ook zorgtoeslag.
30-06-2022
Recht op toeslag over 2021, maar dit nog niet aangevraagd? Doe het nog vóór 1 september
Ongeveer 1 op de 10 mensen heeft recht op huur- of zorgtoeslag. Maar heeft dit nog niet aangevraagd over 2021. Dat is zonde, want daarmee laten zij geld liggen. Misschien u ook? Check daarom snel of ook ú recht hebt op huur- en zorgtoeslag.
10-06-2022
Storing periodieke betalingen Rabobank
Door een probleem bij de Rabobank met sommige periodieke overboekingen, kan het voorkomen dat de Belastingdienst deze niet automatisch kan koppelen aan het juiste betalingskenmerk. Hierdoor moeten wij een deel van de betalingen handmatig verwerken. Dat kan betekenen dat dit langer duurt dan normaal en u misschien ten onrechte een betalingsherinnering of aanmaning ontvangt.
30-05-2022
Aandacht voor institutioneel racisme binnen toezicht Belastingdienst en Toeslagen
Op basis van meerdere voorbeelden uit de onderzoeken van PricewaterhouseCoopers (PwC) naar de Fraude Signalering Voorziening (FSV), aangetroffen werkwijzen bij Toeslagen en na toetsing langs het begrippenkader uit de mensenrechtelijke benadering van het College voor de Rechten van de Mens zoals verwoord in de visienota 'Institutioneel racisme: naar een mensenrechtelijke aanpak' en het document 'Discriminatie door risicoprofielen' trekken Staatssecretaris van Rij van Fiscaliteit & Belastingdienst en staatssecretaris de Vries van Toeslagen en Douane namens het kabinet de conclusie dat er binnen het intensief toezicht van de Belastingdienst en Toeslagen sprake is geweest van institutioneel racisme. Dit staat in een Kamerbrief over verschillende verzoeken rond de FSV die aan de Tweede Kamer is verstuurd.
20-05-2022
Kabinet gaat uitspraak Hoge Raad van 20 mei 2022 over box 3 bestuderen
De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de vraag of mensen die niet onder de massaalbezwaarprocedure vallen en niet tijdig bezwaar maakten tegen box 3-inkomen vanaf 2017, rechtsherstel zouden moeten krijgen als de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond.

Wij houden u op de hoogte van al het nieuws

©2012 -2022 | RD Administratie- en Belastingadviseurs